គម្រោងថ្មី “Biomass Steam Boiler Plant”

ក្រុមហ៊ុន DBD Engineering ទទួលបានគម្រោងសាងសង់ថ្មី សំរាប់ “Biomass Steam Boiler Plant”

កាលពីចុងខែមករាក្រុមហ៊ុន DBD Engineering សម្រេចទទួលយកគម្រោងធំមួយទៀតខាងផ្នែកសាងសង់ទាំងមូលទៅលើ គម្រោង “Biomass Steam Boiler Plant” ពីខាងក្រុមហ៊ុន BECIS ដែលនឹងផលិតថាមពលដោយចំហាយ និងផ្គត់ផ្គង់ទៅអោយ ក្រុមហ៊ុន Heineken។ បន្ទាប់ពីការប្រកាសទទួលគម្រោងធំលើការសាងសង់អាគារ “Wing Office Tower” មិនទាន់បានផុតពី1ខែផង។

នេះសបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តក្នុងការចាប់ដៃគូរសហការជាមួយ DBD Engineering​ ខាងផ្នែកស្តង់ដារសាងសង់។ ថ្មីៗនេះផងដែរ DBD Engineering ទើបតែប្រារព្ធពិធី “បញ្ចុះបឋមសិលា” នៅលើផ្ទៃដី ១០៣២០ម៉ែត្រការ៉េ សំរាប់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួន។ DBD Engineering កាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់ ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលបានគម្រោងធំ ផ្ទួនៗគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 26ឆ្នាំ គឺជាក្រុមហ៊ុនពហុមុខងារផ្នែកវិស្វកម្មនិងសំណង់ ដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចជា សេវាកម្មគូរប្លង់ សាងសង់ តម្លើង និងថែទាំ ដែលធ្លាប់បានទទួលគម្រោងធំៗនិងត្រូវបានបញ្ចប់ដូចជា ផ្សារទំនើប Aeon 1, Aeon 2 គម្រោងខុនដូ North Park, គម្រោងChip Mong Sen Sok…។

[English]

DBD Engineering receiving new project for “Biomass Steam Boiler Plant”

Last January, DBD Engineering announced a new project for the “Biomass Steam Boiler Plant” from the BECIS which produces bio-steam power and supply to the Heineken company, just a short period of announcement for the “Wing Office Tower” project in early January.

This clearly shows how trustful in cooperating with DBD Engineering in the construction standard as well as completing the project right on time just as planned with clients. And recently DBD Engineering just celebrated the “Ground Breaking Ceremony” for the company’s HeadQuarter where it has a surface area of 10320m2.

As DBD Engineering grows, new large projects also keep flowing in. Almost 26 years, the experience of the company is a multipurpose engineer and construction company, that has many services such as Architect Planning, Building, Set-Up, and Maintenances. They already used to receive plenty of big projects such as Aeon 1, Aeon 2, North Park condominium, Chip Mong Sen Sok…etc. 

Scroll to Top